BOLOR.MN

Зар, сурталчилгааны үнэ

 

Талбайн нэр

Байрлал

Хэмжээ

(урт, өргөн)

Үнэ

(30 хоногт)

Тайлбар

А1 (топ*)

Вэб сайтын логоны хажууд

892*91 см

150 000₮

- Солигдох хэлбэрээр байршуулах боломжтой

- Нэг жилийн гэрээ байгуулсан харилцагчдад тусгай үнийг санал болгоно.

- 10-аас цөөн хоног байршуулбал нэгж өдөрт ногдох үнийг 1 дахин нэмж авна.

А2 (топ**)

“Шинэ мэдээ”-ний хажууд

365*544

 

300 000₮

А3 (топ***)

А, В хэсгийг заагласан

1580*180

600 000₮

В1 (дэд топ*)

Уран зохиол хажуу тал

395*543

120 000₮

В2 (дэд топ**)

В, С хэсгийг заагласан

1160*112

180 000₮

С1 (хөл)

Сайтын хөлд

1160*112

120 000₮

 

- Боловсрол, нийгмийн эрүүл мэнд, хувь хүний  санхүүгийн боловсролын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сурталчилгааг хоёр байгууллагын хамтран ажиллах гэрээний дагуу 30 хоног хүртэл хугацаагаар 100 хувь хөнгөлнө.

- Байгаль орчин, хүнд ээлтэй дэвшилтэт технологи; үндэсний өв, мэдлэгийг уламжилсан инновацийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сурталчилгааг дээрх үнээс 50 хувь хөнгөлнө.

- Энэхүү үнэд сурталчилгааны баннер бэлтгэх зардал багтаагүй болно.