BOLOR.MN

          Хүнлэг өнцгөөс мэдээлнэ.

Манай алсын хараа:

          Бид зөвхөн үнэнийг мэдээлнэ.

Манай эрхэм зорилго:

          Болор шиг тунгалаг, ил тод нийгмийг бүтээхэд хувь нэмрээ оруулна.

Бидний үнэт зүйл:

          Мэргэжлийн ёс зүй.

          Үйл ажиллагаандаа үнэнийг эрхэмлэн, хэрэглэгч, харилцагч бүртэйгээ тэгш,

          хүндэтгэлтэй харьцаж, хүнлэг өнцгөөс мэдээлнэ.

Бидний тэмүүлэл:

          Монгол Улсын топ хэвлэл мэдээллийн нэг болж, хэрэглэгч, харилцагчидтайгаа хамтдаа хөгжихийг эрхэмлэнэ.

          Бүтээлч шийдэл, санал санаачилгыг ямагт дэмжинэ.