Хүүхдхийн эрхийн хуулийн хэрэгжилтийн талаар санал солилцжээ
Хуваалцах:
img

Хүүхдийн эрхийн тухай, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулиудын хэрэгжилтийн үр дагаврын хөндлөнгийн үнэлгээний тайланг танилцуулах, хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээрх хууль тогтоомж, үндэсний хөтөлбөр дэх хэрэгжилтийн явцын талаарх хэлэлцүүлэг боллоо. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах салбар дундын зохицуулалтыг хангах, хамтын ажиллагааг сайжруулах, дээрх хуулиудад хийсэн хөндлөнгийн үнэлгээний дүгнэлт, зөвлөмжтэй танилцаж, боловсролын салбар дахь хүүхдийн эрх, хамгааллын талаарх хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт, өнөөгийн нөхцөл байдлын асуудлаар санал солилцов.

Энэ үеэр Боловсрол, шинжлэх ухааны дэд сайд салбар дундын хамтын ажиллагааг сайжруулж, хүүхдийн өвчлөл, цахим орчин дахь хүүхдийн оролцоо, түүгээр дамжуулан гэмт хэрэгт өртөх эрсдэл зэрэгт анхаарч, эцэг эх, асран хамгаалагчидтай хамтран ажиллах шаардлагатай гэдгийг онцолсон. Мөн багш нар хичээл заахаас гадна ёс зүйн хэм хэмжээний бодит үлгэр дуурайлал болох учиртай. Иймд багш нарын ёс зүйд анхаарах нь чухал болохыг хэллээ.

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам “Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийн хүрээнд нэлээд ажил хийж байна. Үүнд сургууль, цэцэрлэг, албан бус, насан туршийн боловсролын төвийн багш, удирдах болон бусад ажилтны ёс зүйн дүрэм батлагдсан, суралцагчийн эцэг эх, асран хамгаалагч, багштай байгуулах гэрээний үлгэрчилсэн загварыг батлан гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Мөн сургуульд сэтгэл зүйчийг ажиллуулж байгаа юм.

НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн хорооноос өгсөн дүгнэлт, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын Засгийн газар, Ерөнхий сайдын дэргэдэх Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөл онцгой анхаарч байна.

Нийт сэтгэгдэл 0

 • Сэтгэгдэл
  img
  Хуваалцах:
  Төстэй мэдээ
  img
  img